Organy (prawie) gotowe!

Dokładnie 5 lat temu, w Święto Przemienienia Pańskiego, razem z moim synem Dominikiem, udałem się do ks. Proboszcza, by przedstawić Księdzu „autorski” plan budowy organów… Dzisiaj dziękuję Bogu za to natchnienie, za ks. Proboszcza Marka Doszko, za Fundatorów i Ofiarodawców, za Komitet Budowy Organów, za Przyjaciół, za Organmistrzów – Słowaków z Dielna Bies, za ich profesjonalizm, trud i poświęcenie. A Tym, którzy nie mieli możliwości zaglądać do naszego kościoła w ostatnim miesiącu, dedykuję ten krótki filmik z montażu. Organy już (prawie) gotowe. Sursum Corda! Chwała Panu!