Andrzej Szadejko w Aninie

Wczoraj odwiedził nas prof. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – dr hab. Andrzej Szadejko. Panu Profesorowi towarzyszył Paweł Pasternak. Po zapoznaniu się z instrumentem zapytałem Pana Profesora, jakiego kompozytora, z bogatej literatury, jaką od wielu lat wykonuje na koncertach w Polsce i na świecie, zagrałby np. Papieżowi Seniorowi Benedyktowi XVI. Profesor odpowiedział, że na naszych organach zagrałby… utwory organowe Mendelssohna.