Kolędy (filmy)

Kolędy i pastrałki w wykonaniu Anińskiego Chóru Parafialnego, wykonane podzcas konceryu w Zerzniu. Styczeń 2023.