Próby chóru (foto)

Nie ma możliwości, by śpiewać poprawnie bez ćwiczenia i prób. Próby mamy w salce, w czwartki o godz. 19.00. Zaczynamy od porządnej rozśpiewki, później dzielimy się na sekcje, by na końcu ćwiczyć już razem z wszystkimi głosami. Ćwiczymy też samodzielnie przed próbą korzystając z materiałów umieszczonych w zakładce nuty. Często do nut na stronie www Dyrygentka Kasia i inni chórzyści nagrywają pomoc w postaci plików audio.