Uzbieraliśmy prawie 10 tys. zł

Wczoraj (11 marca 2018), podczas 43. miesięcznej kwesty na budowę organów zebraliśmy 9993,09 zł, z czego 4900 zł to był dochód ze sprzedaży imiennych cegiełek i 480 zł z puszki przy piszczałce (pod chórem). Bóg zapłać Wszystkim Ofiarodawcom! Następna kwesta odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 8 kwietnia, ale codziennie możemy wspierać budowę poprzez wpłaty na konto bankowe (tu znajduje się numer konta). Obecnie na koncie organowym mamy 751 tys. zł., co stanowi 71% wartości organów, nie uwzględniając kosztów przebudowy chóru.

Dwa dni w minutę…

Dwa dni (16-17.02.2018) trwała wizyta firmy organowej Dielna Bies w naszej parafii. Tu chcemy to przypomnieć w jednej minucie. Warto, bo to wydarzenie z pewnością przejdzie do historii. Budowa organów wystartowała (przynajmniej na papierze).

Wizualizacja organów!

Takie będą nasze organy! W artystycznej  formie organów dopatrzyć się można smukłości pni i migotliwości listowia koron drzew anińskiej przyrody. Koncepcja graficzna lica drewnianego wykuszu (balkonika,  który musi zostać wysunięty z chóru w stronę nawy kościoła ze względu na brak miejsca dla organisty), przedstawiająca stylizowane piszczałki organowe przecięte w połowie płynną linią wyobrażającą zarys gołębicy z rozłożonymi skrzydłami, stanowi  wymowny symbol naszego dzieła i Ducha Świętego, który mu  patronuje od samego początku. Jako element najbardziej wysunięty w stronę nawy, wykusz stanowić będzie bardzo szczęśliwe wizualne i treściowe wprowadzenie do właściwego instrumentu. Na podstawie prezentacji architekta Dielna Bies – Jiří Zámečníka opracowała Hanna Benesz, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie.