Nowy Chór Aniński

Od tego miesiąca (września), od tego historycznego roku 2019 (kiedy zbudowane zostały nasze organy Opus 22) dotychczasowa schola parafialna zmienia nazwę na chór! Zatem, jak usłyszycie ogłoszenia o próbach chóru, to chodzi o dawną scholę starszą – a od teraz Nowy Chór Aniński (NCA). Zapraszamy na próby! Dołączcie do nas. Śpiewajmy Panu! Więcej informacji (kliknij)

Gość z Tarnowa

Wczoraj odwiedził nas ks. dr Grzegorz Piekarz, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego JP II oraz dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który w swojej diecezji odpowiada m. in. za kształcenie organistów i budowę organów. Ks. Profesor jest także dyrygentem słynnego Chłopięcego Chóru Katedralnego “PUERI CANTORES TARNOVIENSES”. A co sprowadziło naszego Gościa do Anina? Oczywiście, nasze nowe organy Dielna Bies Opus 22!

Dielna Bies w Koszycach

Szarpiąc parę dni wakacji wybrałem się do Koszyc. To drugie co do wielkości miasto na Słowacji, z piękną XIV wieczną katedrą św. Elżbiety i “nowym” kościołem pod wezwaniem Koszyckich Męczenników. W tym kościele – podobnie jak u nas, grają organy Dielna Bies. Zatem teraz już jesteśmy jako Aninianie, dzięki naszym organom piszczałkowym Opus 22, w jednej rodzinie. Czy coś z tego wynika? Oczywiście, że tak. Co dokładnie, to nie wiem, ale co rodzina, to rodzina…

Organy (prawie) gotowe!

Dokładnie 5 lat temu, w Święto Przemienienia Pańskiego, razem z moim synem Dominikiem, udałem się do ks. Proboszcza, by przedstawić Księdzu „autorski” plan budowy organów… Dzisiaj dziękuję Bogu za to natchnienie, za ks. Proboszcza Marka Doszko, za Fundatorów i Ofiarodawców, za Komitet Budowy Organów, za Przyjaciół, za Organmistrzów – Słowaków z Dielna Bies, za ich profesjonalizm, trud i poświęcenie. A Tym, którzy nie mieli możliwości zaglądać do naszego kościoła w ostatnim miesiącu, dedykuję ten krótki filmik z montażu. Organy już (prawie) gotowe. Sursum Corda! Chwała Panu!

Andrzej Szadejko w Aninie

Wczoraj odwiedził nas prof. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – dr hab. Andrzej Szadejko. Panu Profesorowi towarzyszył Paweł Pasternak. Po zapoznaniu się z instrumentem zapytałem Pana Profesora, jakiego kompozytora, z bogatej literatury, jaką od wielu lat wykonuje na koncertach w Polsce i na świecie, zagrałby np. Papieżowi Seniorowi Benedyktowi XVI. Profesor odpowiedział, że na naszych organach zagrałby… utwory organowe Mendelssohna.