Wizyta w Lućkach

Nieustannie dziękujemy za wspierania dzieła budowy organów. Dzisiaj szczególne Bóg zapłać składamy ks. Proboszczowi Petrowi Petrekowi z Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Lućkach (Diecezja Spiska), którego poznaliśmy w mininy czwartek (23.08) podczas pobytu w tej słowackiej parafii, gdzie zapoznawaliśmy się z instrumentem Dielna Bies Opus 18. Ks. Peter jest czcicielem s. Faustyny i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, naszego anińskiego wikariusza. Na fotografii (od prawej): ks. Peter Petrek, Waldemar Pawlik, ks. Prof. Jan Duda.