Wizualizacja organów!

Takie będą nasze organy! W artystycznej  formie organów dopatrzyć się można smukłości pni i migotliwości listowia koron drzew anińskiej przyrody. Koncepcja graficzna lica drewnianego wykuszu (balkonika,  który musi zostać wysunięty z chóru w stronę nawy kościoła ze względu na brak miejsca dla organisty), przedstawiająca stylizowane piszczałki organowe przecięte w połowie płynną linią wyobrażającą zarys gołębicy z rozłożonymi skrzydłami, stanowi  wymowny symbol naszego dzieła i Ducha Świętego, który mu  patronuje od samego początku. Jako element najbardziej wysunięty w stronę nawy, wykusz stanowić będzie bardzo szczęśliwe wizualne i treściowe wprowadzenie do właściwego instrumentu. Na podstawie prezentacji architekta Dielna Bies – Jiří Zámečníka opracowała Hanna Benesz, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie.