Tydzień Cecyliański w Aninie

Nazwaliśmy ten tydzień „Cecyliańskim” i zaprosiliśmy do wspólnej modlitwy chór z Falenicy. Przyjechali! Zaśpiewaliśmy razem w czwartek (24.11) podczas Mszy św. o 18.00, a potem pogadaliśmy przy herbatce i ciastku. “Nabraliśmy ducha i podnieśliśmy głowy” (Łk 21,28). Św. Cecylio, módl się za nami. Zapraszamy też inne chóry parafialne do współpracy…