Pierwsze spotkanie KBO

W niedzielę 31 sierpnia 2014 r. w salce parafialnej odbyło się pierwsze oficjalne

spotkanie Komitetu Budowy Organów (KBO). Podczas spotkania z ks. Proboszczem Markiem Doszko, w którym uczestniczyło 60 osób zastanawiano się nad sposobem realizacji tej ważnej dla parafii i społeczności lokalnej inwestycji.