Muzyka organowa po Mszy św…

Utwór z dedykacją! Dobremu Pasterzowi (dzisiaj IV. Niedziela Wielkanocna), muzyka organowa/chwały za to, że nieustanie posyła nowych robotników na ewangeliczne żniwo. Dziękujmy za ks. Proboszcza, ks. Pawła, ks. Waltera i ks. Marka, a także za wszystkich kapłanów w Polsce i na całym świecie, dzięki którym spotykamy się z Jezusem podczas każdej Eucharystii.