KBO i Caritas

W niedzielę 7 stycznia odbyło się spotkanie świąteczne Komitetu Budowy Organów i Caritas. Tradycyjnie złożyliśmy sobie życzenia, ale rozmawialiśmy także o najbliższych planach zwłaszcza tych dotyczących inicjatyw budowy organów w naszym kościele.