4. Rocznica Poświęcenia Organów

Fundusze zbieraliśmy przez 5 lat, budowa instrumentu w Dielna Bies na Słowacji trwała rok, montaż 1,5 miesiąca. Dokładnie 4 lata temu instrument poświęcił ks. bp. Marek Solarczyk, a ten uroczysty dzień uświetnił koncert Michała Markuszewskiego z UMFC. Za wszystko i za Wszystkich Bogu niech będą dzięki!