60 i ostatnia kwesta organowa

W niedzielę 19 stycznia 2020 r. odbędzie się 60 i zarazem ostatnia kwesta organowa. Ofiary będą przeznaczone m. in. na zabezpieczenie przeciwpożarowe w organach oraz fundusz konserwatorski.  Wszyscy dotychczasowi i nowi imienni fundatorzy piszczałek zostaną umieszczeni na tablicy fundatorów pod chórem i w Parafialnej Księdze Fundatorów. Wpłaty na ten cel można dokonywać również poprzez  konto bankowe