Już wkrótce…

Fragment modlitwy  przy poświęceniu organów:

Panie, prosimy Cię, pobłogosław + te organy, aby nasze hymny pochwalne jeszcze godniej brzmiały przed obliczem Twojego majestatu. Niech nasze uwielbienia i prośby, wspierane dźwiękiem organów, wznoszą się ku Tobie w doskonałej jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.