Zapraszamy do wspólnej modlitwy

+ Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski:

W związku z nadal panującą epidemią koronawirusa, uwzględniając nowe możliwości uczestniczenia w liturgii i mając na uwadze potrzebę ochrony życia i zdrowia ludzkiego, przedłużam dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, udzieloną 12 marca 2020 roku, do odwołania: osobom chorym lub mającym objawy infekcji, wszystkim wiernym, którzy czują obawę.  przed zarażeniem. Wiernych, którzy skorzystają z dyspensy zachęcam do łączności duchowej ze wspólnotą poprzez transmisje w środkach społecznego przekazu.