Pamiątki (po)organowe…

Chcesz mieć kawałek anińskich organów w domu?

Oto drewno, pozostałości, skrawki… Z tego materiału wyrabiano niektóre nasze piszczałki. Pamiątka do nabycia już w niedzielę 10 listopada podczas 59. kwesty organowej. Ofiary zasilą fundusz organowy! Gorąco polecamy!

Kwesta organowa 10.11.2019.

W przyszłą niedzielę – 10 listopada – odbędzie się 59. kwesta organowa z możliwością zakupu cegiełek. Ofiary będą przeznaczone m. in. na instalację systemu przeciwpożarowego w organach.  Wszyscy imienni ofiarodawcy zostaną dołączeni do fundatorów anińskich organów piszczałkowych. Ofiary można wpłacać także bezpośrednio na bankowe konto organowe (kliknij)

Festiwal organowy w Aninie

Z radością informujemy, że w ostatni wtorek 22 października 2019 r. zainaugurowaliśmy I. Międzynarodowy Festiwal OrgaNOWE Brzmienia. Wystąpił Dominik Pawlik. W programie tegorocznego festiwalu jeszcze 3 koncerty, a najbliższy – za 3 tygodnie, 17 listopada – będzie związany z uroczystym poświęceniem naszych organów. Więcej informacji na stronach: festiwal.organywaninie.pl

Prace przy emporze organowej

Od piątku trwają prace przy montażu płyty cementowo-gipsowej pod emporą organową. Płyta będzie zakrywała drewniano-metalową konstrukcję nośną empory/wykuszu. Zakończenie prac przewidziane jest na poniedziałek lub wtorek. Prace nadzoruje inż. Renata Żukowska z Komitetu Budowy Organów. Inwestycja zostanie opłacana z funduszu organowego.  Zbiórka na organy/fundusz organowy będzie trwała do końca listopada 2019. Nr konta bankowego (kliknij)

Pieśń do bł. ks. Jerzego

Refren:
Chrystus zwycięża, głośmy solidarnie, * by ta ofiara nie poszła na marne. * Niech Bóg, nasz Ojciec, będzie uwielbiony, * ksiądz Jerzy pośród świętych wywyższony.

1. Boże Wszechmocny, Przedwieczny i Święty, * pysznych poniżasz, wywyższasz pokornych, * i zawsze jesteś po wierzących stronie, * a sprawiedliwych masz w swojej obronie. Ref.

2. Gdy bramy piekła z nienawiścią razem, * i krew i woda i kłamstwo i zbrodnia * wyrok wydały – trzeba zabić księdza, * za to, że uczył zło dobrem zwyciężać. Ref.

3. Pieto Warszawy, męczenników Matko, * Ty coś płakała razem z Polakami, * spraw, niech przelana niewinna krew bratnia * księdza Jerzego, będzie już ostatnia. Ref.