Prace przy emporze organowej

Od piątku trwają prace przy montażu płyty cementowo-gipsowej pod emporą organową. Płyta będzie zakrywała drewniano-metalową konstrukcję nośną empory/wykuszu. Zakończenie prac przewidziane jest na poniedziałek lub wtorek. Prace nadzoruje inż. Renata Żukowska z Komitetu Budowy Organów. Inwestycja zostanie opłacana z funduszu organowego.  Zbiórka na organy/fundusz organowy będzie trwała do końca listopada 2019. Nr konta bankowego (kliknij)

Pieśń do bł. ks. Jerzego

Refren:
Chrystus zwycięża, głośmy solidarnie, * by ta ofiara nie poszła na marne. * Niech Bóg, nasz Ojciec, będzie uwielbiony, * ksiądz Jerzy pośród świętych wywyższony.

1. Boże Wszechmocny, Przedwieczny i Święty, * pysznych poniżasz, wywyższasz pokornych, * i zawsze jesteś po wierzących stronie, * a sprawiedliwych masz w swojej obronie. Ref.

2. Gdy bramy piekła z nienawiścią razem, * i krew i woda i kłamstwo i zbrodnia * wyrok wydały – trzeba zabić księdza, * za to, że uczył zło dobrem zwyciężać. Ref.

3. Pieto Warszawy, męczenników Matko, * Ty coś płakała razem z Polakami, * spraw, niech przelana niewinna krew bratnia * księdza Jerzego, będzie już ostatnia. Ref.

Nowy Chór Aniński

Od tego miesiąca (września), od tego historycznego roku 2019 (kiedy zbudowane zostały nasze organy Opus 22) dotychczasowa schola parafialna zmienia nazwę na chór! Zatem, jak usłyszycie ogłoszenia o próbach chóru, to chodzi o dawną scholę starszą – a od teraz Nowy Chór Aniński (NCA). Zapraszamy na próby! Dołączcie do nas. Śpiewajmy Panu! Więcej informacji (kliknij)

Gość z Tarnowa

Wczoraj odwiedził nas ks. dr Grzegorz Piekarz, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego JP II oraz dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który w swojej diecezji odpowiada m. in. za kształcenie organistów i budowę organów. Ks. Profesor jest także dyrygentem słynnego Chłopięcego Chóru Katedralnego “PUERI CANTORES TARNOVIENSES”. A co sprowadziło naszego Gościa do Anina? Oczywiście, nasze nowe organy Dielna Bies Opus 22!