Wizualizacja i dyspozycja organów

Wizualizacja anińskich organów Opus 22.

Początek budowy: czerwiec 2018. Zakończenie: lipiec 2019. Autor projektu (wizualizacji): Jiří Zámečník. Wykonanie organów: Dielňa BIES (Słowacja). Inwestor: Ludzie o dobrych i szlachetnych sercach (Parafianie i Goście), bowiem każdy może wesprzeć to wielkie dzieło. Fundatorzy piszczałek są wymienieni na specjalnej tablicy w kościele. Uśredniony koszt jednej piszczałki: 700 zł.  Numer konta (kliknij). Bóg zapłać!

I MANUAŁ

 1. Gedackt 16′
 2. Pryncypał 8′
 3. Flauto 8′
 4. Gemshorn 8’
 5. Gamba 8′
 6. Oktawa 4′
 7. Flauto dolce 4’
 8. Kwinta 2 2/3′
 9. Superoktawa 2’
 10. Kornet 3-5x 8
 11. Mikstura 5x
 12. Trompet 8′

II MANUAŁ

 1. Pryncypał flauto 8′
 2. Gedackt 8′
 3. Salicjonał 8′
 4. Vox celeste 8′
 5. Pryncypał 4′
 6. Rurflet 4′
 7. Nasard 2 2/3′
 8. Szpic-oktawa 2′
 9. Tercja 1 3/5
 10. Szarf 3x
 11. Szałamaja 8′

PEDAŁ

 1. Pryncypał 16′
 2. Subbas 16′
 3. Kwintbas 10 2/3′
 4. Oktawbas 8′
 5. Fletbas 8′
 6. Chorałbas 4′
 7. Puzon 16′
 8. Trompet 8′

Tremulant II manuał
Połączenia: I/P, II/P, II/I, II/I 16´, II/II 16´
Traktura gry mechaniczna, traktura rejestrowa mechaniczna.
Zasięg klawiatury Man.I i II: C-g3
Pedału: C-f1